Door-to-door

Våra verksamhetsområden

Villket området intresserar dig? Läs mer om vår vardag genom att välja bland flikarna nedan. 

 Tre punkter man kan förvänta sig när man samarbetar med oss:

Kvalité
Resultat
Kundnöjdhet
Door-to-Door B2B Event kvalitetssäkring promote

Kundbearbetning via dörrknackning innebär att vi får träffa kunden i en lugn atmosfär. Detta ger oss utrymme till att leverera informativa försäljningssamtal med stort fokus på kvalité och kundnöjdhet.

Kontakta oss för att veta mer. 

Vi hjälper företag att förmedla produkters potential för att möta ett specifikt och uttalat behov hos marknaden. 

Behöver ditt företag hjälp att förmedla sina produkter eller tjänster till andra företag?

Kontakta oss för att veta mer.

Kundbearbetning genom eventförsäljning innebär att vi dagligen når ut till en stor mängd konsumenter, samtidigt som vi marknadsför ditt varumärke på väl utvalda lokationer. 

Kontakta oss för att veta mer. 

Vår kvalitetsavdelning säkerställer dagligen våra medarbetares arbete. Detta för att vi ska kunna uppnå bästa möjliga kvalité på de uppdrag vi utför.

Kontakta oss för att veta mer. 

Vi erbjuder en modern Go-to-Market strategi. Den innefattar en sälj- och marknadsstrategi som tar hänsyn till en kombination av direktförsäljning och indirekt försäljning. 

Kontakta oss för att veta mer. 

X